FORTROLIGHEDSPOLITIK

 

FOX HEAD EUROPE, S.L.U. ("FOX HEAD") er opmærksom på betydningen af de gældende regler vedrørende privatlivets fred og databeskyttelse. I den henseende lægger vi stor vægt på beskyttelsen af sikkerheden, integriteten, sandheden og fortroligheden af de data, som vores kunder og brugere leverer, og vi handler ansvarligt og gennemskueligt i den henseende. Denne Fortrolighedspolitik (herefter "Politikken") har til formål at informere Dem om, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personlige oplysninger via https://dk.foxracing.com.

FOX HEAD tilkendegiver, at vi har tilstræbt at give en så enkel og klar beskrivelse af denne politik som muligt. FOX HEAD er meget opmærksom på, at Deres privatliv er vigtigt, så vi anbefaler, at De læser vores politik og kontakter os, hvis De har spørgsmål.

Vores Politik regulerer ikke databehandlingsaktiviteterne fra andre virksomheder og organisationer, der annoncerer vores tjenester og/eller produkter og kan bruge cookies, besøgstællere og andre teknologier til at offentliggøre og tilbyde relevante reklamer.

1. INFORMATION TIL BRUGEREN

FOX HEAD EUROPE, SLU, herefter den ANSVARLIGE, er ansvarlig for behandlingen af brugerens personoplysninger og oplyser ham/hende om, at disse data vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR) om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og den frie bevægelighed for disse oplysninger, hvorfor vi skal give Dem følgende information om behandlingen:

Hvilken information indsamler vi? Vi indsamler personlige oplysninger såsom for- og efternavn, telefon, postadresse og e-mail.

Vi indsamler også oplysninger, som Deres webbrowser sender os automatisk, hver gang De besøger én af vores websider for at analysere og forbedre Deres brugeroplevelse og den overordnede kvalitet af vores tjenester. Yderligere oplysninger finder De i Cookies Politik.

Afslutning af behandlingen: Opretholdelse af et kommercielt forhold til brugeren. De planlagte operationer til behandling er:

  • Hvis De giver Deres accept, sender vi kommerciel reklamekommunikation via e-mail, SMS, MMS, sociale medier eller andre elektroniske eller fysiske medier, nutidige eller fremtidige, der muliggør kommerciel kommunikation. Disse meddelelser vil blive lavet af den ANSVARLIGE og vil være relateret til egne eller samarbejdspartnere eller leverandørers produkter og tjenester. Gennemføre statistiske undersøgelser.
  • Behandle ordrer, bestillinger, ansøgninger eller enhver form for anmodning, som brugeren foretager gennem en af de forskellige kontaktmuligheder, der stilles til rådighed for ham/hende.
  • Kende brugernes præferencer og lave "profilering" for at personliggøre vores tilbud om tjenester og produkter og/eller være mere effektive.

Kriterier for bevaring af oplysningerne: De vil blive bevaret, så længe (a) der er en legitim interesse i at opretholde afslutningen af behandlingen og når det ikke længere er nødvendigt til dette formål, vil de blive slettet med passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre pseudonymisering af oplysningerne eller den fulde tilintetgørelse af dem. Ligeledes vil de blive bevaret for at overholde lovmæssige forpligtelser.

Retten til databehandling: Vi er berettiget til og har retten til at behandle og bearbejde de oplysninger, De afgiver, når sådanne oplysninger er nødvendige for afsendelse af de ønskede oplysninger, platformens forvaltning, udførelse af en kontrakt og elektronisk handel, som i i tilfælde af en salgsaftale og i givet fald opfyldelsen af lovpligtige krav i henhold til Unionens eller medlemsstaternes love. FOX HEAD tager de nødvendige forholdsregler for at sikre, at de personoplysninger, som selskabet indsamler, opbevarer og behandler fra de interesserede parter, anvendes lovligt, loyalt og på en gennemskuelig måde, og at de overholder de forpligtelser, der følger af den gældende lovgivning i forbindelse med deres virksomhed.

Ligeledes, mens De er vores kunde, har vi ret til at bruge Deres oplysninger til at informere Dem om tilbud, salgsfremstød, produkter, tjenester, cirkulærer og kampagner, som vi anser for at være i Deres interesse under hensyntagen til de produkter og tjenesteydelser, De tidligere har indgået kontrakter om, omend De til enhver tid kan gøre indsigelse mod en sådan behandling.

Uden for de ovennævnte tilfælde skal vi altid indhente Deres samtykke, inden vi behandler Deres oplysninger. Samtykket er udtryk for Deres frie, specifikke, informerede og utvetydige vilje. De har til enhver tid ret til at tilbagekalde det afgivne samtykke uden tilbagevirkende kraft.

Kommunikation af oplysningerne: Den ANSVARLIGE informerer og garanterer udtrykkeligt overfor brugerne, at deres personoplysninger kun overdrages, hvis der på forhånd indhentes et udtrykkeligt, informeret og utvetydigt samtykke af brugerne, eller hvis det er lovligt bestemt (f.eks. til skatteformål, hvis lovgivningen kræver det, eller hvis det er nødvendigt for udførelsen af kontrakten).

Rettigheder der hjælper Brugeren:

  • Ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid.
  • Ret til adgang, berigtigelse, overførsel og sletning af Deres oplysninger samt begrænsning af eller indsigelse mod behandlingen af dem.
  • Ret til at indgive et krav hos kontrolmyndigheden, hvis De mener, at behandlingen ikke overholder gældende regler. Under alle omstændigheder, inden De påbegynder ethvert krav, beder vi Dem venligst kontakte os.

 

Kontaktoplysninger til at udøve Deres rettigheder:
FOX HEAD EUROPE, S.L.U.
Postadresse: C/ Canudas, Mas Blau Business Park, 13 - EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 (BARCELONA)  
E-mail: customerservice.eu@foxracing.com
..................................................  -  ..................................................

2. OBLIGATORISK ELLER VALGFRI KARAKTER AF OPLYSNINGERNE LEVERET AF BRUGEREN

 

Ved at markere de angivne felter og indtaste data i de felter, der er markeret med en stjerne (*) i kontaktformularen eller præsenteret i downloadformularer, accepterer brugerne udtrykkeligt og frit og utvetydigt, at deres oplysninger er nødvendige for at udbyderen kan imødekomme anmodningen, og at udfyldelsen af oplysninger i de resterende felter sker på frivillig vis. Brugeren garanterer, at de personlige data, der leveres til den ANSVARLIGE, er sande og er ansvarlig for at formidle enhver ændring heraf. 

Alle data, der anmodes om via webstedet markeret med en stjerne (*), er obligatoriske, da de er nødvendige for at give brugeren en optimal service. Hvis alle obligatoriske data ikke er afgivet, er der ingen garanti for, at de afgivne oplysninger og tjenester bliver fuldstændigt tilpasset Deres behov.

 

3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ifølge bestemmelserne i gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholder den ANSVARLIGE alle bestemmelserne i GDPR-reglerne for behandling af personoplysninger under hans/hendes ansvar og følger fuldt ud de principper, der er beskrevet i artikel 5 i GDPR, som siger, at de skal behandles på en lovlig, loyal og gennemskuelig måde i forhold til den berørte part og tilstrækkelig, relevant og begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.

Den ANSVARLIGE garanterer, at han/hun har brugt passende tekniske og organisatoriske politikker til at iværksætte de sikkerhedsforanstaltningerne, som GDPR foreskriver for at beskytte brugernes rettigheder og friheder, og at brugerne er blevet meddelt de relevante oplysninger, så de kan udøve dem.